کریستال چینی الیگودرز

سنگ چینی الیگودرز سنگی است با زمینه‌ی سفید رنگ و خطوط نامنظم طوسی و مشکی. جنس چینی و بلوری این سنگ باعث شده ساب و براقیت خوبی را دارا باشد. این سنگ از زیباترین سنگ‌های ایران و دنیا به شمار می‌آید.

بالا