کریستال چینی ازنا

سنگ چینی ازنا مشهورترین سنگ کریستال ایرانی است که به سنگ چینی ارباب نیز شناخته می‌شود. سنگ چینی ازنا زمینه‌ی سفید رنگ با خطوط نامنظم طوسی و مشکی مورب است. جنس کریستالی این سنگ باعث شده ساب و براقیت بسیار خوبی به خود بگیرد، به طوری که انعکاس نور بسیار خوبی دارد. سنگ چینی ازنا اغلب به صورت اسلب برش داده می‌شود و طرح‌های بوک‌مچ و فورمچ ازنا بسیار زیباست.

بالا