کریستال چینی قروه

سنگ کریستال قروه سنگ دگرگونی است با کریستال‌های بلوری ریز روشن و زمینه سفید با رگه‌های طوسی و تیره. جذب آب و تخلخل سنگ چینی قروه بسیار ناچیز است و دارای مقاومت فشاری بالایی است. سنگ چینی قروه یکی از بهترین سنگ‌های تزئینی برای استفاده در بخش‌های مختلف ساختمان به خصوص کف، پله، استخر، سونا و ... است.

بالا