گلدن بلک کاشان

سنگ مرمریت گلدن بلک دارای زمینه مشکی یا نوک مدادی می‌باشد با خط وخطوط طلایی و سفید. سنگ مرمریت گلدن بلک در معدن‌های متفاوتی در نقاط مختلف کشور استخراج می‌شود از جمله در شهر محلات، کاشان و همچنین یزد. زمینه رنگی سنگ مرمریت گلدن بلک محلات نوک مدادی می‌باشد و خط‌های طلایی آن نسبتا بیشتر و ریزتر نسبت به سنگ مرمریت گلدن بلک کاشان می‌باشد. سنگ مرمریت گلدن بلک کاشان زمینه ای کاملا تیره داشته و گاها خط‌های سفید نیز در کنار خطوط طلایی نسبتا ضخیم خودنمایی می‌کند. این سنگ به صورت تایل و اسلب تولید و عرضه می‌شود. کاربرد سنگ مرمریت گلدن بلک کاشان در سنگفرش نمودن کلیه فضاهای داخلی، نمای داخلی و سرویس‌های بهداشتی می‌باشد.

بالا