مهکام

سنگ مرمریت مهکام دارای زمینه رنگی قهوه‌ای می‌باشد. البته این سنگ دارای سورت‌های مختلفی می‌باشد که شامل زمینه مسی، قهوه‌ای پر رنگ، قهوه‌ای کم رنگ که هر کدام از آنها به 2 صورت پر رگه و کم رگه می‌باشد

که اصطلاحا پر رگه را اسپایدر می‌نامند. سنگ مرمریت مهکام بسیار مناسب جهت اجرا در حاشیه و قرنیز و بصورت طرحدار در دور قاب آسانسور می‌باشد. این سنگ قابل استفاده در فضاهای داخلی می‌باشد و عموما بصورت اسلب قابل تولید می‌باشد.

بالا