مشکی محلات

سنگ مرمریت گلدن بلک محلات با تم مشکی و رگه‌های طلایی و سفید می‌باشد که در سورت‌های مختلف تم زمینه آن از مشکی به قهوه‌ای تیره متمایل می‌گردد. همچنین رگه‌های طلایی در سنگ مشکی گلدن بلک محلات نیز کم و زیاد می‌باشد. کاربرد سنگ مرمریت گلدن بلک محلات در سنگفرش و دیواره‌های داخلی ساختمان می‌باشد.

بالا