لاشتر

سنگ مرمریت لاشتر از خانواده سنگ‌های مرمریت بوده و از نظر نوع کاربرد برخلاف سایر سنگ‌های ساختمانی برای بیرون ساختمان استفاده می‌گردد. این نوع سنگ به صورت گسترده در نمای بیرون ساختمان مورد استفاده قرار می‌گیرد. این سنگ دارای جذب آبی بسیار پایین و همچنین از نظر مقاومتی جزء سنگ‌های با مقاومت بالا به شمار می‌آید. مرمریت لاشتر پس از فرآوری و ساب خوردن دارای بازه رنگی مایل به طوسی و مشکی خواهد شد که به نوعی به آن مرمریت طوسی لاشتر و مرمریت مشکی لاشتر نیز گفته می‌شود. این سنگ به صورت اسلب فرآوری می‌گردد.

بالا