شهیادی

سنگ شهیادی یکی از انواع مرمریت‌های معادن جوشقان است. زمینه این سنگ سفید_کرم همراه با رگه‌های نوار قلبی است. این سنگ برای فرش کردن کف واحدهای مسکونی یا اداری مناسب می‌باشد زیرا رنگ روشن آن فضا را دلباز می‌کند. استفاده از این سنگ در راه‌پله‌ها، پارکینگ‌ها و فضاهای داخلی مناسب می‌باشد.

بالا