ایران، تهران، خیابان شریعتی، بالاتر از پل صدر، کوچه اخوان، پلاک 23

تلفکس دفتر مرکزی: 02122685219

مدیر دپارتمان کاربری خاص (رسولی­ نژاد): 09359522715

مدیر دپارتمان سنگ ساختمانی (ابراهیمی): 09124252959

مدیر دپارتمان صادرات (داودی): 09121437265

بالا