آدرس دفتر مرکزی: ایران، تهران، خیابان شریعتی، بالاتر از پل صدر، کوچه اخوان، پلاک 23

تلفکس دفتر مرکزی: 02122685219

تلفن همراه مدیر دپارتمان کاربری خاص (رسولی­ نژاد): 09359522715

تلفن همراه مدیر دپارتمان سنگ ساختمانی (ابراهیمی): 09124252959

تلفن همراه مدیر دپارتمان صادرات (صبوری): 09122337694

بالا