ایران، تهران، خیابان شریعتی، بالاتر از پل صدر، کوچه اخوان، پلاک 23

تلفکس دفتر مرکزی: 02122685219

مدیر دپارتمان کاربری خاص سنگ (عبداله نیا): 09125067030

تلفن دفتر: 02155267025

مدیر دپارتمان سنگ ساختمانی (ابراهیمی): 09124252959

مدیر دپارتمان صادرات (توافقی): 9123013683 -0098

بالا