تولید کاغذ از سنگ
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی در گفت و گو با خبرنگار مهر در این رابطه اظهار داشت: در حال حاضر در کشور مشکل تأمین کاغذ وجود دارد و با توجه به اقلیم خشک ایران و کمبود منابع آبی در تأمین کاغذ فعلی با مشکل مواجه هستیم. لذا باید به دنبال روشی نوین
صادرات اولین محموله سنگ خام در سال 1398

جشن پایان سال 1397

جشن پایان سال 97